ARBEID

Vekst- og attføringsbedrifter er kommunalt eigde bedrifter som tilbyr arbeidsplassar for utviklingshemma eller andre som treng bistand for å finna sin veg i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har gått ut av arbeidslivet pga rus og psykiatri.

TRENG DU ARBEIDSKRAFT?

 

SØKJER DU ARBEID?

Ledige stillingar

Me har for tida ingen ledige stillingar.