Om hardanger aks as

OM
HARDANGER AKS

Hardanger AKS AS

tilbyr produkt og tenester utført av personar som har behov for tilrettelagt arbeid og arbeidstrening. Arbeidet bidrar til å utvikla ressursar hjå den enkelte arbeidstakar. Arbeidstakarane vert vidaresende til oss frå NAV.

Eigarane av bedrifta er:
– Kvam herad
– Hordaland Fylkeskommune
– Samnanger kommune

Vekst- og attføringsbedrifter er kommunalt eigde bedrifter som tilbyr arbeidsplassar for utviklingshemma eller andre som har behov for hjelp til å finna sin veg i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr òg arbeidstrening for folk som har falle ut av arbeidslivet p.g.a. rus og psykiatri.

Om Hardanger AKS

 Vårt samfunnsoppdrag er å tilby arbeid for personar med nedsett arbeidsevne – samt tilby hjelp til personar som slit med å få seg jobb.

Hardanger AKS er ei bedrift som tilbyr velferdstenester på same tid som me er ein lokal produsent av ulike varer og tenester. Hardanger AKS vidarefører arbeidstilboda som Storeholmen – sidan 1987 – har gjeve personar med nedsett nedsett arbeidsevne.

Etter at Norheimund Industrier vart oppløyst i 2013, overførte NAV delar av velferdsproduksjonen til Storeholmen as. Dette tilbodet består av å tilføra kompetanse til personar som av ulike årsaker må ha hjelp til å koma seg inn i det ordinære arbeidslivet. Dette føregår internt i eigen produksjon, men også eksternt i ordinære bedrifter.

Det er i dag vel 70 personar som har sitt daglege arbeid ved Hardanger AKS as. Omlag 40 av desse er personar med nedsett arbeidsevne. Me har til ei kvar tid inne omlag 20 personar som får tilbod om kvalifisering til ordinært arbeid eller avklaring av arbeidsevne. Me har også språktrening for flyktningar gjennom språkpraksisplassar.

Verksemda er eigd av Kvam herad, Samnanger Kommune, Hordaland Fylkeskommune samt Kvam og Jondal NFU. Verksemda skal ikkje gje aksjonærane økonomisk utbytte. Alt overskot skal bli i verksemda og koma attføringsverksemda til gode.

 

k

Lokal produksjon

Rask levering

Produkt av høg kvalitet

ADMINISTRASJONEN I HARDANGER AKS AS

Ona M. Waage

Ona M. Waage

Administrasjonsleiar

Tlf.: 40 03 42 40
E-post: ona@hardangeraks.no

Øyvind Aksnes

Øyvind Aksnes

Dagleg leiar

Tlf.: 47 47 70 40
E-post: oyvind@hardangeraks.no

Atle Bredesen

Atle Bredesen

Leiar for attføring og språkpraksis

Tlf.: 40 61 22 60
E-post: atle@hardangeraks.no

Rune Ø Kolltveit

Rune Ø Kolltveit

Produksjonsleiar

 

Tlf: 47 47 70 40

E-post: rune@hardangeraks.no

Vårt arbeid

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis.